Knižní novinky

Fošenbauerová, Eva

Rok s pohádkami, hádankami a říkadly

Pracovní sešit obsahuje 12 pohádek a k nim několik pracovních listů. Každá pohádka je nejen opatřena omalovánkou s přidanými jednoduchými úkoly, ale i jinými činnostmi, úkoly a hrami vycházejícími z potřeb RVP. Tyto činnosti navazují na pohádkový příběh, hádanku či říkanku, jsou ale opatřeny vlastním pracovním listem s ilustrací. Pracovní sešit lze chápat jako komplexní zábavnou přípravu pro vstup dětí do ZŠ. Lze jej tedy využít jako ucelený soubor činností a aktivit pro děti v MŠ.
Eva Fošenbauerová je učitelka v MŠ, je autorkou řady publikací. V Portále vyšly její knihy Pohádky a hry z kouzelné skříně (2010), Veselý rok s pohádkami (2016) a ŠPL 13, 17, 22.

Aktuality

Straší ve vaší hlavě vtíravé myšlenky, které vás ničí? Poradíme, jak na ně!

Vrací se vám nějaká myšlenka, která vás dovádí k šílenství, protože ji nemůžete dostat z hlavy? Žijete v hrůze z toho, že když máte bizarní, neúprosné, neustále se vracející myšlenky? Vypovídá to o vás něco hrozného nebo ostudného? Doufáte, že se tyto myšlenky jednou prostě nevrátí?

Cesta důvěry se svatou Terezičkou z úzkosti, deprese a pocitu viny

„V této knize se chci pokusit popsat ono „zvláštní trápení“, díky němuž je Terezie tak blízká všem, které označujeme jako „vykolejené“, nevyrovnané, neurotické a psychotické, narušené, sebevražedné a nemilované. Chci naslouchat jejímu duchu, tomu, co nám chce svěřit o svém setkání s Ježíšem, a o tom, jak se dotkl její utrápené duše a upokojil ji. Z její zkušenosti s vlastní „cestou do Damašku“ vzešel jakýsi spirituální itinerář, zrodila se nová cesta, její vlastní „malá cesta lásky“, po níž přichází Ježíš za tím „vykolejeným“ ve mně, za zraněným, za hříšníkem, který se nedokáže osvobodit od tíživé viny, za nemocným, za tím, kdo se bojí smrti atd.“

Užijte si Rok s pohádkami, hádankami a říkadly

Pracovní sešit pro komplexní zábavnou přípravu dětí na vstup do ZŠ je plný všestranných aktivit pro děti předškolního věku. Krátká úvodní pohádka každé z 12 kapitol je motivací pro mnoho navazující činností, úkolů a her vycházejícími z potřeb RVP pro plnění školních kompetencí dětí. Je určen převážně pedagogům MŠ, ale využijí ho také učitelé prvních ročníků ZŠ i rodiče předškolních dětí.

Hledáme brigádníka z Kobylis a okolí na úklid sněhu

Hledáme brigádníka z blízkého okolí (Praha 8 - Kobylisy) na úklid areálu naší firmy.

Jak nenásilně komunikovat v práci, v rodině, ve společnosti, …

Čeká vás nepříjemné setkání se šéfem. Právě vám volala učitelka, aby si postěžovala na vaše dítě. Pohádali jste se s partnerem. Jak budete situaci řešit?

Virus nás neskolil a vy jste nás podrželi. Za odměnu se namlsejte edičním plánem na druhou polovinu roku 2020.

Ediční plán si můžete prolistovat nebo stáhnout jako PDF soubor. Také si můžete prohlédnout novinky pouze v oblasti, která vás zajímá.

Prozkoumejte zásadní a 90 let nepublikované dílo C. G. Junga

ČERVENÁ KNIHA poskytuje unikátní pohled na původ jeho psychologických teorii. 

Znalci ji nazývají klíčem Jungova díla. 

Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly knihy pro rodiče i děti jak z oblasti beletrie, tak rozvíjející tvořivost. Nedílnou součástí knižní produkce jsou rozhovory, spirituální tituly, beletrie a non-fiction.  

Přidejte se do newsletteru